Nov 1, 2018

Välkommen Ulf

Den 1:a november började Ulf Lindkvist hos oss. Ulf har gedigen kompetens från uppförande av bl.a. handelsbyggnader och flerbostadshus samt har bred erfarenhet från byggandets olika skeden. Ulf är en viktig kugge i utvecklingen av vårt lokalkontor i Skellefteå. Varmt välkommen till MANA!