Huvudkontor Skellefteå Kraft

uppdrag
Byggledare, huvudbesiktningsman och KA-PBL
Beställare
Skellefteå Kraft AB
projektvolym
Ca 100 Mkr
entreprenadform
Utförandeentreprenad
tidsperiod
2017- pågående
kontaktperson
Krister Johansson

Huvudkontor Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts huvudkontor uppfördes på 1970-talet och har länge varit ett landmärke för staden. Byggnadens 6 våningar ska nu genomgå ombyggnad för att moderniseras och skapa en bättre arbetsplats. Byggnaden ska även byggas på med 3 våningar. Projektet sker bland annat i nära samarbete med Länsmuseet. Huvuduppdraget utgörs av byggprojektledare med samordning och styrning av tid, teknik och ekonomi. MANA har även uppdraget som kontrollansvarig.