Industrihallar - Umeå

uppdrag
Projektledare
Beställare
Borga Plåt AB
projektvolym
Ca 25 mkr
entreprenadform
Totalentreprenad
tidsperiod
2018-2019
kontaktperson
Krister Johansson

Industrihallar - Umeå

På Klockarbäcken i Umeå bistår MANA Borga Plåt AB att bygga två industrihallar till Umeå Bromsservice och Umeå Glas. Uppdraget omfattar rollen som inhyrd projektledare där MANA ansvarar för tidplan, ekonomi, leverantörsfakturor, kundkontakt och samordning av inköp och underentreprenörer. Industrihallarna beräknas stå klara under våren 2019.

Umeå Bromsservice
Umeå Bromsservice
Umeå Glas
Umeå Glas