projekt

Nordic Wellness - Umeå

Svenska Handelsfastigheter har anlitat MANA för att utveckla Strömpilens handelsområde. Det är Nordic Wellnes som ska etablera sig i Umeå.
Läs mer

Förskolan Böle - Umeå

MANA Projektbyrå hjälper Umeå Kommun med byggledning och byggkontroll när den nya förskolan Böle håller på att ta form på Västteg i Umeå.
Läs mer

Utbyggnad ishall - Vännäs

Vännäs kommun har anlitat MANA för utbyggnad av Vännäs ishall. Utbyggnaden är på ca 250 kvm och rymmer omklädningsrum, gym och lagledningskontor.
Läs mer

Industrihallar - Umeå

På Klockarbäcken i Umeå bistår MANA Borga Plåt AB att bygga två industrihallar till Umeå Bromsservice och Umeå Glas. Uppdraget omfattar rollen som inhyrd projektledare.
Läs mer

Förskolan Karusellen - Umeå

Karusellen är en ny förskola i Obbola by som består av fyra avdelningar på två plan. Förskolan innehåller bland annat gemensamma ateljéer, rum för våtlek, matsal och pedagogiskt kök.
Läs mer

Floraskolan - Skellefteå

Floraskolan är en ny F-9 skola på 14000 kvadratmeter som byggs för att rymma ca 1000 elever. Intill skolan byggs Florahallen som är en kombinerad friidrott- och idrottshall.
Läs mer

Huvudkontor Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts huvudkontor uppfördes på 1970-talet och har länge varit ett landmärke för staden. Byggnadens 6 våningar ska nu genomgå ombyggnad för att moderniseras.
Läs mer

COOP Tomtebo - Umeå

Nyproduktion av livsmedelsbutik med en byggnad som omfattar ca 2 500 kvm, varav en säljyta på ca 1 700 kvm. Butiken blir en av COOP Nords största i Umeå.
Läs mer

Fastighetsutveckling - Umeå

Utveckling och förädling av hyresfastighet med totalrenovering av 10 lägenheter och tillskapande av 3 källarlägenheter och 2 vindslägenheter.
Läs mer

Backens Församlingsgård - Umeå

Ombyggnad av ett kulturhistoriskt prästboställe från 1790 i två plan som kommer att användas för barn och ungdomsverksamhet samt kontor för kyrkans personal.
Läs mer

Gruppboenden på Röbäck, Backen och Mariehem - Umeå

Nyproduktion av tre gruppboenden där varje gruppboende består av 6 lägenheter och ett gemensamt utrymme för samvaro och mat.
Läs mer

Klätterhall IKSU - Umeå

IKSU kompletterar sin anläggning med en av Europas högsta och modernaste klätterhallar. Byggnaden är ca 18 m hög och är helt byggd i limträ och KL-trä. MANA har ansvaret som projektledare och byggarbetsmiljösamordnare.
Läs mer